Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Polska potrzebuje nowych modeli autokonsumpcji energii

Dr Katarzyna Jabłońska-Przywecka: Polska potrzebuje nowych modeli autokonsumpcji energii

We wrześniu w publikacji „Energetyka słoneczna w Polsce2023. Kierunki dalszego rozwoju” ukazał się komentarz Dr KatarzynyJabłońskiej-Przyweckiej, project manager w OZE.pl. O ile Polska zadbała o podaż energii, to coraz bardziej problematyczna okazuje się strona popytowa. Rozwiązaniem jest odpowiednie zarządzanie konsumpcją.

W komentarzu dla portalu Teraz-Środowisko.pl ekspertkaOZE.pl wyjaśnia, że polecenia wyłączenia farm PV oraz pojawienie się cen ujemnych na rynku energii w Polsce dają jasny sygnał o dojrzałości tego rynku oraz konieczności dostosowania modeli produkcji energii elektrycznej pod konkretne zapotrzebowanie - rozumiane na poziomie klienta, przedsiębiorstwa, zrzeszenia konsumentów czy klastra energii.

-Ponieważ rozwój OZE w Polsce nie przebiegał w sposób zrównoważony, koncentrując się wyłącznie na stronie wytwórczej, z pominięciem znaczących inwestycji w sieci oraz elastyczność, dzisiaj jesteśmy zmuszeni szukać możliwości rozwoju w innych obszarach. Tym bardziej, że systemowe rozwiązanie tego problemu jest poza naszym zasięgiem – wyjaśniła.  

W ocenie ekspertki rozsądnym kierunkiem rozwoju są wszelkie modele współpracy lokalnej, tworzące społeczności energetyczne, efekty synergii współdzielenie infrastruktury, oraz formuły bazujące na autokonsumpcji. Takie nowe modele biznesowe autokonsumpcji to działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz zrozumienia własnych potrzeb energetycznych.

- Czekamy, aż zostaną wyeliminowane utrudnienia w powstawaniu oraz organizacji klastrów i spółdzielnie energetycznych. Ponadto, z pomocą nadchodzą dwa rozwiązania: cable pooling i linia bezpośrednia – dodała.  

Rozwój lokalny akceleratorem technologii energetycznych

Obecnie w Polsce moc zainstalowana w źródłach OZE wynosi ok.26 GW. Coraz częściej projekty nowych technologii energetycznych będą rozwijane w ramach klastrów energii. W każdym przypadku klaster ma potencjał do przyspieszenia rozwoju sektora energetycznego i przyczynienia się do bardziej zrównoważonej i efektywnej produkcji energii, budując bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym.

Dzięki współpracy i wymianie wiedzy w klastrze, uczestniczące firmy mogą poprawić swoją efektywność operacyjną. Mogą dzielić się najlepszymi praktykami i doświadczeniami, co przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji energii.

Obecna Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. wskazuje, że w Polsce rozwijać się będzie energetyka rozproszona oparta o wytwarzanie energii z OZE, sprzedaż, magazynowanie lub uczestnictwo w programach DSR przez podmioty indywidualne (np. aktywnych odbiorców, prosumentów energii odnawialnej innych) i społeczności energetyczne (np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne). Przewiduje się do 2030 r. ok. 5-krotnywzrost liczby prosumentów i zwiększenie do 300 liczby obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. Dla bezpieczeństwa pracy KSE w przyszłości przyłączenie niestabilnego źródła energii będzie powiązane z obowiązkiem zapewnienia bilansowania w okresach, gdy OZE nie dostarcza energii elektrycznej do sieci. Po stronie np. gospodarstw domowych zarządzanie konsumpcją mogą pomóc takie rozwiązania jak SolarEdgeHome, czyli inteligentny ekosystem energetyczny.

 

Jak czytamy w PEP2040, budowa źródeł wytwórczych w danej lokalizacji oddziałuje na rynek pracy, poprawę infrastruktury transportowej, generuje wpływy z podatków do lokalnych budżetów oraz podnosi ogólny poziom rozwoju gospodarczego regionu. Oznacza to, że klastry dadzą korzyści nie tylko polskiemu systemowi energetycznemu, ale także gospodarce i lokalnym społecznościom. Ponadto, rozwój klastrów energii wymaga przystosowanie systemów dystrybucyjnych do decentralizacji wytwarzania i wzrostu roli lokalnego wymiaru energetyki. Operatorzy OSD szacują, że na działania związane z systemem dystrybucyjnym potrzebne są środki rzędu nawet 100 mld zł (!). Więcej o zaletach klastrów energii pisaliśmy TUTAJ.

___

Polecamy lekturę artykułu „Moce nie wystarczą. Potrzebne nowe modele konsumpcji” oraz publikacji „Energetyka Słoneczna w Polsce 2023. Kierunki dalszego rozwoju”.