Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

UE przyspieszy wydawanie pozwoleń dla projektów OZE. Jest treść rozporządzenia.

Po wybuchu wojny na Ukrainie Komisja Europejska przedstawiła plan RePowerEu, który stanowi swojego rodzaju strategię przyspieszającą uniezależnienie Europy od paliw kopalnych. Dokument zakłada m.in. usprawnienie procedur wydawania pozwoleń dla projektów związanych z zieloną energetyką. Pod koniec listopada unijni ministrowie energii uzgodnili treść długo oczekiwanego rozporządzenia. 

- Długie terminy oczekiwania na pozwolenia to jedna z największych barier rozwoju OZE w Europie

- Unijni ministrowie energii przedstawili rozporządzenie ustanawiające tymczasowe ramy służące przyspieszeniu wydawania zezwoleń i wdrażania projektów OZE

- Tymczasowe przepisy obejmują skrócenie wydawania pozwoleń dla instalacji OZE i projektów ich rozbudowy do 3 i 6 miesięcy, oraz traktują inwestycje w OZE jako nadrzędny interes publiczny

8 marca, zaledwie dwa tygodnie po wybuchu wojny na Ukrainie, poznaliśmy założenia RePowerEu, czyli dokumentu będącego odpowiedzią na potrzebę szybkiego uniezależnienia od importu paliw kopalnych. Jednym z założeń, o których informowaliśmy na łamach bloga OZE.pl, było przyspieszenie wdrażania projektów w energetyce wiatrowej i słonecznej. 18 maja została przedstawiona strategia UE na rzecz energetyki słonecznej, która ma pomóc zidentyfikować bariery wykorzystania tej technologii. Od tego czasu czekaliśmy na przepisy mające usprawnić procedury administracyjne związane z realizacją projektów OZE. W szczególności mowa o tzw. permittingu, czyli procedurach wydawania pozwoleń. Przykładowo zgodnie z wyliczeniami branżowymi WindEurope, obecnie w procedurach wydawania zezwoleń w całej Europie utknęło 80 GW planowanych w wiatrakach. Już dziś te projekty mogłyby wspomóc uniezależnienie krajów od importu surowców. Jak duże oszczędności daje m.in. energetyka słoneczna w zakresie kosztów zakupu gazu pisaliśmy TUTAJ

Unijni ministrowie energii w listopadzie przedstawili treść rozporządzenia rady ustanawiającego tymczasowe ramy służące przyspieszeniu wydawania zezwoleń i wdrażania projektów OZE.

- Komisja przedstawiła projekt tego aktu 9 listopada na mocy art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu UE określającego możliwe postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Propozycja ta powstała w następstwie konkluzji Rady Europejskiej z 20 i 21 października 2022 roku, w których wezwano do przyspieszenia i uproszczenia procedur wydawania zezwoleń, aby zwiększyć tempo wprowadzania odnawialnych źródeł energii. Jej podstawą był także plan REPowerEU, przedstawiony przez Komisję 18 maja 2022 roku- czytamy na stronach Rady Europejskiej. 

Co zakłada rozporządzenie?

Jak czytamy w komunikacie Rady Europejskiej, nowe rozporządzenie wprowadza „pilne i ukierunkowane środki” dotyczące określonych technologii i typów projektów, które najmniej wpływają negatywnie na środowisko. Jozef Síkela, czeski minister przemysłu i handlu podkreślił, że zwiększenie udziału OZE w sieciach elektroenergetycznych pomoże obniżyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne i płacić mniej za energię elektryczną, natomiast procedury służące wydawaniu zezwoleń staną się krótsze i prostsze.

Jak czytamy, tymczasowe przepisy wprowadzają maksymalne terminy na wydawanie zezwoleń wymaganych do instalacji urządzeń wykorzystujących energię słoneczną, rozbudowy istniejących OZE i wdrażania pomp ciepła. Zakładają też, że takie projekty leżą w nadrzędnym interesie publicznym. Państwa członkowskie mogą stosować nowe regulacje w ramach obecnie prowadzonych procedur wydawania pozwoleń. 

Energetyka słoneczna 

Dla sektora fotowoltaiki uzgodniono, że termin wydania pozwoleń nie może przekroczyć trzech miesięcy. W wyjątkowych przypadkach projekty nie będą wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co będzie dotyczyło projektów „zainstalowanych na sztucznych konstrukcjach”. W przypadku instalacji o mocy do 50 kW zezwolenia będą ważne, jeśli w ciągu miesiąca inwestor nie uzyska odpowiedzi od właściwych organów. Tu postawiono warunek – instalacja musi zapewnić „stabilność, niezawodność oraz bezpieczeństwo sieci”. 

Rozbudowa projektów OZE

Przewidziano też rozwiązania dla planów rozbudowy istniejących już instalacji OZE. Pozwolenia obejmujące rozbudowę instalacji OZE (zwiększenie mocy o ponad 15 proc.) oraz ocenę oddziaływania na środowisko powinny być wydane w ciągu sześciu miesięcy. W przypadku instalacji, których moc po rozbudowie będzie większa o wartości poniżej 15 proc., zezwolenia powinny być wydane w ciągu trzech miesięcy. 

Nadrzędny interes publiczny – o co chodzi?

Co ciekawe, planowanie instalacji OZE, ich budowa oraz eksploatacja mają być uznawane jako „nadrzędny interes publiczny”. W ten sposób projekty będą mogły korzystać z uproszczonej oceny oddziaływania na środowisko przewidzianej w dyrektywach. 

Kiedy regulacje zostaną przyjęte? 

Rada Europejska informuje, że rozporządzenie zostanie przyjęte w trakcie najbliższego nadzwyczajnego posiedzenia rady w zakresie energetyki, które planowane jest na 19 grudnia. Rozporządzenie ma obowiązywać przez 18 miesięcy do chwili wejścia w życie dyrektywy o energii odnawialnej.

Treść rozporządzenia można przeczytać TUTAJ

Źródło: Rada Europejska