Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Postaw na wymierne zyski dzięki wirtualnej elektrowni

Transformacja energetyczna oraz rozwój OZE sprawia, że na rynku energii pojawiają się nowe instrumenty, dzięki którym możemy efektywnie korzystać z lokalnie wyprodukowanej energii. Jednym z nich jest wirtualna elektrownia. Na łamach naszego bloga wyjaśniamy, na jakie korzyści mogą liczyć odbiorcy energii podłączeni do wirtualnej elektrowni.

O wirtualnych elektrowniach zaczęło być głośno wraz z rozpoczęciem prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem na rynek w Polsce prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Te narzędzie jest już dosyć popularne w krajach Zachodu, w naszym kraju dopiero zaczynamy się nim interesować, co obserwujemy także w OZE.pl. Wspieramy naszych klientów w budowie wirtualnych elektrowni oraz grupowaniu odbiorców w ramach inteligentnego systemu energetycznego. Systemy te już funkcjonują w Polsce, i są organizowane przeważnie przez większe koncerny energetyczne. Wirtualne elektrownie będą niebawem dostępne dla każdego właściciela instalacji OZE. Wystarczy taki system zaprojektować i wdrożyć. Co warto wiedzieć?

Czym jest wirtualna elektrownia?

W fachowej literaturze oraz w mediach branżowych możemy się natknąć najczęściej na wyjaśnienie, że wirtualna elektrownia (ang. virtual power plant, VPP) to inteligentny system informatyczny, który poprzez automatyzację reguluje produkcję i zużycie energii elektrycznej przez odbiorców, zapobiegając brakom energii elektrycznej poprzez redukcję zużycia prądu. Wirtualne elektrownie (które mogą stanowić także spółki) dzięki sztucznej inteligencji zarządzają mocą rozproszonych jednostek generacyjnych, czyli odnawialnymi źródłami energii, celem dopasowania produkcji do bieżących potrzeb lokalnych lub systemowych. W razie potrzeby systemu redukują zużycie energii przez odbiorców, lub sprzedaje nadwyżki energii na rynku w Polsce. Te rozwiązanie gwarantuje stabilność i przede wszystkim elastyczność sieci, dlatego dla krajowego operatora systemu elektroenergetycznego jest uzupełnieniem mocy elektrowni konwencjonalnych.

Dzięki wirtualnej elektrowni zaspokajane są także lokalne potrzeby. W ich ramach organizują się lokalni wytwórcy energii produkowanej w fotowoltaice, wiatrakach, elektrowniach biomasowych, biogazowych, wodnych i innych. Nierzadko do współpracy dołączają właściciele magazynów energii.

Korzyści

Funkcjonowanie elektrowni wirtualnych daje wiele korzyści dla systemu energetycznego, ale dla samych odbiorców. Kluczowe regulacje dla tego rozwiązania pojawiły się pracach nad nowym systemem rozliczania prosumentów z energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacjach OZE. Dzięki agregatorom, czyli wirtualnym elektrowniom, prosumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej oraz dodatkowo na tym zarabiać. Dotyczy to także większych wytwórców OZE oraz firm.

Wytwórcy energii skupieni wokół wirtualnej elektrowni maksymalizują swoje zyski oraz minimalizują koszty wyprodukowania energii elektrycznej. W zależności od rodzaju elektrowni, system wspomaga odbiorców w stanach awaryjnych oraz poprawia jakość i dostępność energii wyprodukowanej w OZE.

Wirtualna elektrownia a PPA

Istnieje także pole do współpracy pomiędzy elektrownią wirtualną, czyli agregatorem, a zewnętrznym inwestorem OZE, który posiada większą instalację wiatrową lub fotowoltaiczną. W przypadku, gdy nie chce sprzedawać zielonej energii na giełdzie, może we współpracy z wirtualną elektrownią podpisać długoterminową umowę na zakup energii elektrycznej (PPA). Wówczas umowa gwarantuje zakup energii po stałej cenie przez wyznaczony w porozumienie czasu. W przypadku, gdy inwestor nie wygrał aukcji OZE, warto skusić się na zawarcie umowy PPA z podmiotem przemysłowym, albo właśnie z elektrownią VPP.

Co oferuje OZE.pl?

·       Przygotowanie koncepcji, modelu działania oraz bilansu wirtualnej elektrowni

·       Dopasowanie VPP do wybranego celu (np. zyski, elastyczność, bezpieczeństwo)

·       Opracowanie umów oraz ich zawarcie ze wszystkimi podmiotami

·       Przygotowanie dedykowanego systemu informatycznego

·       Systemy rozliczania w ramach VPP

·       Doradztwo, wsparcie prawno-techniczne

·       Najnowsze technologie