Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Nadchodzi złota era magazynowania energii

Magazyny energii są jednym z filarów elastycznego systemu elektroenergetycznego. Nie wystarczy już tylko rozwój bezemisyjnych jednostek wytwórczych. Potrzebne są usługi, które zintegrują nowe moce z bieżącymi potrzebami systemowymi. Pogodozależność OZE wymusza inwestycje w magazyny energii. Ten rynek nabierze dynamiki w nadchodzących latach i - miejmy nadzieje – trend obejmie także Polskę.

- Globalny rynek magazynów energii ma wzrosnąć 15-krotnie do 2030 roku (Bloomberg NEF)

- Instalacje magazynowania energii na całym świecie osiągną łączną moc 411 GW
(1 194 GWh pojemności) do końca 2030 roku

- Rozbudowa infrastruktury związanej z magazynami energii w Polsce do 2040 roku może dać 26 tysięcy miejsc pracy, 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej i 33 mld zł przyrostu wartości dodanej (PSME)

Geopolityczne zawirowania przyspieszają działania na rzecz transformacji energetycznej. Jak wskazują eksperci, przyspieszenie działań USAw zakresie neutralności klimatycznej oraz Europy w obliczu obecnych wydarzeń na Ukrainie wpływa na korektę szacunków dotyczących przyszłości rynku magazynów energii. Jak czytamy
w analizie uznanego ośrodka analitycznego Bloomberg NEF, przewiduje się, że To 15 razy więcej niż 27GW/56GWh w magazynach energii według stanu na koniec 2021 roku. Prognozowana moc i pojemność magazynów ma być więc o 13 proc.większa (odpowiednik 46GW/145GWh) od poprzednich szacunków.

USA i Chiny pozostaną dwoma największymi rynkami magazynowania energii, gdzie do końca obecnej dekady powstanie ponad połowa światowych mocy magazynowych. Europa z kolei nadrabia zaległości dzięki znacznemu wzrostowi zdolności produkcyjnych napędzany przez obecny kryzys energetyczny.

Które polityki będą kluczowe dla przyspieszenia wdrażania technologii magazynowania energii? Jest to przede wszystkim ustawa o redukcji inflacji, zapewniająca ponad 369 mld dolarów finansowania w zielone technologie. Drugim kluczowym dokumentem jest plan REPower EU zaproponowany przez Unię Europejską, który wyznacza ambitne cele zmniejszenia zależności od gazu importowanego z Rosji.Ten plan obejmuje też Polskę. Eksperci nie mają wątpliwości, że inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę miała wyraźny wpływ na przyspieszenie wdrażania magazynów energii w Europie. Przemysł, firmy
a także gospodarstwa energii pilnie szukają sposobów na tańsza energię elektryczną.

Wyzwaniem są łańcuchy dostaw

Niestety, ale ograniczenia występujące w globalnych łańcuchach dostaw mogą spowolnić rozwój magazynów energii. Na rynek negatywnie wpływa inflacja, wysokie koszty transportu i ceny surowców. Te czynniki sprawiły, że ogniwa akumulatorowe zdrożały

w ciągu ostatniego roku. Helen Kou, współpracownik BNEF ds.magazynów energii i główny autor cytowanego przez nas raportu wyjaśnia, że pomimo wyższych cen systemów magazynowania energii, popyt na tą technologię jest wyraźny. Potwierdzamy to też jako OZE.pl. Magazynami energii coraz częściej interesuje się przemysł w Polsce.

Rynek magazynowania energii napędza szybko rozwijająca się technologia bateryjna. Baterie litowo-jonowe stanowią obecnie większość montowanych urządzeń. Baterie będą dominować na rynku co najmniej do 2030 roku, w dużej mierze ze względu na ich konkurencyjność cenową, ugruntowany łańcuch dostaw i znaczące osiągnięcia techniczne. Jeśli nowe technologie zdołają skutecznie pokonać opcję litowo-jonową, wówczas całkowity pobór energii z magazynów może być jeszcze większy niż prognozowany. Kluczowym czynnikiem będzie też rozwój gospodarki wodorowej.

Co z Polską? Szansa na korzyści gospodarcze

Rozwój bateryjnych magazynów energii w Polsce może dać nie tylko korzyści związane
z energetyką, ale też dla gospodarki. Zgodnie z wyliczeniami Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w efekcie rozbudowy infrastruktury magazynów energii do 2040 roku możliwe jest osiągnięcie 26 tysięcy miejsc pracy, 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej i 33 mld zł przyrostu wartości dodanej. Przyrosty pojemności zainstalowanej w magazynach energii będą zależały od analizowanego scenariusza.Mając na uwadze tylko założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, w latach 2021-2040 roku przybędzie 4400 MWh pojemności w magazynach prosumenckich oraz 17600 MWh w magazynach przemysłowych i wielkoskalowych. Optymistyczniejsze dane przypadają na scenariusz optymalny, gdzie zakłada się, że dalszy rozwój będzie przebiegał w zakresie i tempie optymalnym z punktu widzenia strategii
i ekspansji podmiotów z branży, a także z uwzględnieniem korzyści dla Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z wykorzystaniem istniejących zasobów w systemie elektroenergetycznym. Tu w analizowanych latach przybędzie 7935 MWh pojemności
w magazynach prosumenckich oraz 40000 MWh w magazynach przemysłowych
i wielkoskalowych.

Źródło danych: Bloomberg NEF, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii