Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Magazyny energii potrzebne tu i teraz

Magazyny energii są kluczowym elementem w transformacji energetycznej Polski, niezbędnym do zapewnienia stabilności i efektywności systemu energetycznego. Ich znaczenie wynika z kilku czynników. Jednym z nim jest zwiększenie efektywności pracy instalacji OZE. W przypadku nadwyżek energii i niskiego zapotrzebowania, operatorzy nie muszą wyłączać instalacji, a gromadzić energię w magazynach w celu odłożenia w czasie konsumpcji energii. Polska jest dopiero na początku podróży, którą musi jednak przyspieszyć.

Kolejny etap transformacji

Magazyny energii są kluczowe dla transformacji energetycznej w Polsce, ponieważ pozwalają na efektywne zarządzanie energią z OZE, w szczególności energetyki wiatrowej i słonecznej. Umożliwiają gromadzenie nadwyżek energii w okresach jej wysokiej produkcji i wykorzystywanie jej w momentach niedoboru, co zapewnia stabilność sieci energetycznej i ciągłość dostaw energii. Dzięki temu magazyny energii umożliwiają efektywne wykorzystanie OZE, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji CO2 i zrównoważonym rozwojem energetycznym.

Korzyści

Magazyny energii zapewniają szereg korzyści sektorowi energetyki i przemysłowi, ale nie tylko. Stabilizują sieć energetyczną, balansując fluktuacje w produkcji energii z OZE. Umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie energii odnawialnej, magazynując jej nadwyżki, ale też zwiększają bezpieczeństwo energetyczne przez gwarancję dostępności energii w czasie szczytowego zapotrzebowania. Pozwalają na obniżenie emisji CO2 poprzez zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii. Technologie te przyczyniają się do optymalizacji kosztów w systemie energetycznym, redukując potrzebę inwestycji w rozbudowę konwencjonalnych mocy wytwórczych. Magazyny w połączeniu z farmą słoneczna i instalacją wiatrową tworzą hub wytwórczy, który z sukcesem może zastąpić konwencjonalne jednostki.

Wyzwania

Rynek magazynowania energii w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań, które są kluczowe dla jego rozwoju. Jednym z głównych problemów jest stosunkowo niska popularność magazynów energii, zwłaszcza w porównaniu do rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych. To pokazuje, że magazynowanie energii w Polsce wciąż jest w początkowej fazie rozwoju i wymaga znaczących inwestycji oraz wsparcia, aby sprostać rosnącym wymaganiom polityki energetycznej Unii Europejskiej i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Innym wyzwaniem jest znowelizowanie przepisów, które obecnie pozwalają na budowę magazynów energii przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci. Ponadto, w rynku mocy na dostawy energii w 2028 r., aż 1,7 GW z 7 GW obowiązków mocy przypada na magazyny energii, co wskazuje na rosnące znaczenie tej technologii w stabilizacji systemu energetycznego, choć korzyści z ich udziału pojawią się prawdopodobnie dopiero w latach 30​. Jest to 10 razy więcej niż na aukcji siódmej, na której magazyny energii pojawiły się po raz pierwszy - zakontraktowano wówczas 165 MW mocy magazynów.

Zmiany w zakresie recyklingu baterii również stanowią istotne wyzwanie. Nowe przepisy UE wprowadzają rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania zużytymi bateriami, obliczania śladu węglowego, zbierania i recyklingu, co ma na celu promowanie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i efektywności energetycznej. To rewolucyjna zmiana, która wymaga współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw baterii.

Rozwój technologii magazynowania energii również stanowi wyzwanie, ale jednocześnie oferuje nowe możliwości. W 2023 r. obserwowano znaczący wzrost zainteresowania magazynami energii, zarówno w sektorze prosumenckim, jak i przemysłowym, co jest pozytywnym sygnałem dla przyszłości. Rozwój nowych typów ogniw, takich jak baterie sodowo-jonowe, oraz integracja magazynów energii z elektromobilnością i technologią V2G (Vehicle-to-Grid) wskazują na kierunki, w których sektor magazynowania energii może się rozwijać​.

Jak wyglądają obecnie liczby?

To, że Polska znajduje się na początku drogi do rozwoju sektora magazynów energii, pokazują też liczby przedstawione na stronach rządowych. Aktualnie w Polsce największą zainstalowaną moc w systemach magazynowania energii posiadają elektrownie szczytowo-pompowe, których łączna moc wynosi 1767,6 MW. Niemniej jednak, przyszłość rozwoju tego sektora wydaje się związana głównie z bateryjnymi magazynami energii elektrycznej, które zaczynają pojawiać się w coraz większej liczbie. Przykładem może być największy w Polsce hybrydowy magazyn energii o mocy 6 MW, zlokalizowany na farmie wiatrowej Bystra, zrealizowany w ramach współpracy polsko-japońskiej i wspierany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kolejne bateryjne magazyny energii, które zostały uruchomione, obejmują między innymi: Puck 750 kW, Rzepedź 2,1 MW, Garbce 5,5 MW, Lubachów 500 kW, Wielka Wieś 50 kW, a także magazyn przy farmie PV na Górze Żar 500 kW, Cieszanowice 3,2 MW oraz Czernikowie 1 MW – czytamy na stronach resortu klimatu i środowiska.

Ponadto, w sektorze przemysłowym i rolniczym zainstalowano ponad 130 MW mocy w magazynach energii, które często zastępują wcześniej używane generatory czy agregaty Diesla. W planach rozwojowych na najbliższe lata znajdują się kolejne projekty magazynów bateryjnych, z których PGE Polska Grupa Energetyczna, największy producent, zamierza do 2030 r. osiągnąć łączną moc 800 MW w kilkunastu lokalizacjach. Spółka PKP Energetyka planuje uruchomienie 200 dwukierunkowych podstacji trakcyjnych z magazynami energii o łącznej mocy 600 MW. Zapowiedzi złożyło wielu prywatnych inwestorów polskich i zagranicznych.

Na stronie gov.pl czytamy, że szacuje się, że w Polsce funkcjonuje obecnie około 11 tys. przydomowych magazynów o łącznej mocy przekraczającej 100 MW i pojemności ponad 130 MWh, które w większości współpracują z instalacjami PV, zapewniając ciągłość zasilania.

Źródło danych: gov.pl, enerad.pl, e-magazyny.pl