Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Jak zazielenić przemysł? cPPa jako trend biznesowy i element polityki ESG

Jednym z najważniejszych mega trendów w światowej gospodarce jest dekarbonizacja działalności biznesowej. Nie jest to zwykła moda, a potrzeba ograniczenia wpływu działalności człowieka na otoczenie. Postawienie na zrównoważony rozwój, realizację celów ESG, dekarbonizację oraz inwestycje w alternatywne źródła energii i ciepła powoduje, że firmy znajdują się pod presją kosztową, technologiczną, czasową, ale też społeczną. Jak najłatwiej zazielenić przemysł w Polsce? W ocenie ekspertów OZE.pl firmy powinny posiadać sformalizowane strategie transformacji energetycznej własnej działalności.

Polski przemysł, w zależności od danego roku, pokrywa ok. 17% PKB w Polsce. Dekarbonizacja firm w szczególności tych energochłonnych jest szczególnym wyzwaniem, gdyż transformacja ich działalności powinna przebiec w taki sposób, aby nie wpłynąć na ich konkurencyjność w Polsce, ale przede wszystkich na rynkach zagranicznych. Już dziś na obniżenie ich atrakcyjności wpływają wysokie ceny surowców, ceny energii elektrycznej i ciepła. Regulacje unijne związane z celami klimatyczno-energetycznymi wymagają zmian w konsumpcji energii, co rodzi presje. Unijna taksonomia staje się międzynarodowym systemem klasyfikacji pozwalającym wskazać, które działalności gospodarcze i które przedsiębiorstwa działają w sposób zrównoważony środowiskowo. Unijna fala regulacji w zakresie raportowania niefinansowego i sprawozdawczości niefinansowej wymusi przepływ środków finansowych w stronę zrównoważonych inwestycji. Oznacza to, że firmy nie transformujące się nie uzyskają m.in. dofinansowania na nowe inwestycje. Jak zrealizować transformację firmy w warunkach polskich? Jest już dostępnych wiele środków, które od wielu lat z sukcesem wdrażają polskie firmy, nierzadko z pomocą zespołu OZE.pl.

- Współpracujemy na co dzień z firmami, które już realizują założenia transformacji energetycznej. Odbywa się to w formie budowy własnych zeroemisyjnych źródeł energii elektrycznej, zakupu energii elektrycznej w formule cPPA czy też działań z zakresu efektywności energetycznej umożliwiających pozyskiwanie białych certyfikatów. Natomiast są to przedsiębiorstwa eksportowe. Zmiany, jakie w nich zachodzą to nie tylko dbałość o zapewnienie konkurencyjności na poziomie międzynarodowym (również w aspekcie środowiskowym), ale kierunki zmian wymuszane przez klientów zagranicznych. I myślę, że ten aspekt posiada charakter dominujący w zakresie ich transformacji energetycznej – mówi dr Katarzyna Jabłońska-Przywecka, project manager w OZE.pl.

Odnosząc się do szerszego spektrum przedsiębiorstw dodaje, że świadomość konieczności zmian na skutek kryzysu energetycznego rozpoczętego w2021 r., stanowi pierwszy krok do podjęcia działań zarówno zwiększających bezpieczeństwo energetyczne, jak i zapewniających stabilność cen nośników energii. W ocenie eksperta OZE.pl jest pierwsze znaczące działanie z zakresu transformacji energetycznej.

-Zatem pojawiły się działania, inwestycje, ale nie posiadają one jeszcze całościowej formy. Nie są też wynikiem reorientacji strategicznej, tylko koniecznego dostosowania do intensyfikującej się polityki klimatyczno-środowiskowej oraz skutków kryzysu energetycznego – mówi.

-Analizując działalność naszych klientów i ich materiały informacyjne nie kojarzę żadnej sformalizowanej strategii transformacji energetycznej. Natomiast mam przeczucie, że jej pojawienie się będzie kolejnym krokiem w transformacji energetycznej. I wtedy będziemy mieć pogląd na wszystkie podejmowane działania i inicjatywy ujęte w całość oraz przełożone ich na poziom operacyjny– dodaje.

A w ślad za dużymi przedsiębiorstwami pójdzie reszta rynku, bo będzie to nowy standard rynkowy – przekonuje.

Zielona energia jako trend biznesowy

Inwestycje w instalacje OZE mogą zmniejszyć wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2), nic więc dziwnego, że cieszą się dużym zainteresowaniem. W Polsce zainstalowano łącznie ponad 23 GW w instalacjach OZE, z czego liderem pozostaje fotowoltaika. W związku z rosnącymi cenami energii polscy przedsiębiorcy zaczęli interesować się inwestycjami we własne źródła wytwórcze. Drugim motorem inwestycji jest realizowana polityka ESG (ang.) environmental, social responsibility and corporate governance),która daje nie tylko możliwości rozwoju, dostęp do finansowania, ale poszerzanej zbytu.

Zmiany, które następują na rynku energii oferują coraz więcej możliwości przechodzenia firm na zieloną energię. Jednym z najpopularniejszych jest model cPPA, czyli długoterminowych kontraktów na zakup zielonej energii. Średnia cena energii z OZE jest dużo niższa niż z systemu elektroenergetycznego bazującego przede wszystkim na węglu. Ceny w modelu cPPA ustalane są indywidualne, zatem przedsiębiorstwa mają możliwość ich negocjowania. Przejście na energię z OZE w modelu cPPA pozwala dalej korzystać z energii z krajowego systemu, co pozwala na utrzymanie gwarancji stałych dostaw. Inną opcją są inwestycje w magazyny energii, które zapewniają energię w dni, kiedy nie wieje i nie świeci.

Według danych RE-Source Platform europejski rynek cPPA w 2021 r. zwiększył się o 55% w stosunku do poprzedniego roku. W 2020 r. skumulowana wielkość wszystkich podpisanych do tego roku umów obejmowała zakup energii z instalacji o mocy 12GW, a pod koniec 2021 r. osiągnęła 18,5 GW. Około 2/3 z tej wielkości to energia wiatrowa. Jak czytamy w raporcie Re-Source Platform, Polska jest jednym z 14 państw w Europie w których funkcjonują cPPA. Polska znalazła się na 11-ymmiejscu z umowami o łącznej mocy instalacji 0,4 GW. Obecnie polskie umowy dotyczą w ponad połowie energii wiatrowej, a reszta to energia słoneczna. W Europie wśród głównych nabywców są przedsiębiorstwa energochłonne, a także sektor teleinformatyczny oraz transport.

Umowy cPPa mogą przybrać różne formy. Mogą to być umowy z fizyczną dostawą, umowy finansowe zwane także kontraktem różnicowym (ang. Contract forDifference – CfD), bezpośrednia sprzedaż energii do odbiorcy za pomocą linii bezpośredniej czy zyskujące na znaczeniu umowy typu OZE as a service. W przypadku tej ostatniej formy, OZE as a service jest stosunkowo nowym modelem cPPA funkcjonującym w Polsce. Zakłada on, że wytwórca energii buduje źródło a następnie dzierżawi lub leasinguje go odbiorcy energii. Wytwórca i odbiorca nie umawiają się na sprzedaż energii elektrycznej, ale na wynagrodzenie za dzierżawę instalacji, z której korzysta odbiorca.

Firmy nie mogą pomijać ESG

W ocenie ekspertów Re-Source Platform, podmioty, które będą pomijać założenia polityk ESG muszą liczyć się z rosnącym ryzykiem ograniczeń rynków zbytu i możliwości finansowania nie tylko inwestycji, ale także bieżącej działalności, a także z negatywną oceną ze strony swoich klientów. OZE pomagają realizować kryteria środowiskowe ESG, gdyż w odniesieniu do procesów w których zużywana jest energia, najbardziej pożądanym sposobem jest korzystanie z OZE oraz ograniczanie zużycia dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej

Naszym klientom i czytelnikom polecamy lekturę poradnika przygotowanego przez RE-Source Platform „Wymogi ESG a konkurencyjność przedsiębiorstw. Praktyczny przewodnik dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”. (LINK)

Źródło: Re-Source Poland, własne