Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Ile osób pracuje w sektorze OZE?

W dobie kryzysu energetycznego i walki ze zmianami klimatu transformacja energetyczna i rozwój OZE stały się narzędziem zapewniającym dostęp do taniej, zielonej energii. Popyt na technologie OZE dał możliwości rozwinięcia nowoczesnych technologii, co wiąże się w powstaniem nowych miejsc pracy. Ile dokładnie osób pracuje w sektorze OZE? Sprawdziliśmy.

- W sektorze OZE pracuje 12,7 mln osób (dane za 2021 rok)

- Najwięcej pracowników zatrudnia Azja. Chiny zwiększają dominację nad resztą świata

- Polska jest europejskim liderem wśród pracodawców w sektorze energetyki słonecznej

Jak wynika z danych opublikowanych we wrześniu przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) na koniec 2021 roku w sektorze OZE na całym świecie pracowało 12,7 mln osób wobec poziomu 12 mln na koniec 2020 roku. Żeby lepiej przedstawić dynamikę zmian należy przypomnieć, że na koniec 2012 roku w branży zatrudnionych było 7,3 mln osób. To oznacza, że rocznie sektor OZE na świecie generował ok. 600 tys. nowych miejsc pracy.

Jak wskazuje IRENA, dynamika trendu jest kształtowana przez wiele czynników, m.in. koszty technologii OZE, inwestycje, zdolności produkcyjne, a także przez działania podejmowane na płaszczyźnie politycznej mające na celu wsparcie transformacji energetycznej w kierunku zeroemisyjnych źródeł wytwórczych. To z kolei ma przełożenie na konieczność wygenerowania wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Według danych Agencji tylko w ubiegłym roku do sieci elektroenergetycznej na całym świecie przyłączono instalacje o mocy ok. 257 GW, z czego 88 proc. stanowiły elektrownie wiatrowe i słoneczne, odpowiednio 93 GW i 133 GW. Łączna moc wszystkich instalacji OZE wzrosła o 9 proc. w porównaniu z 2020 rokiem i osiągnęła poziom 3 068 GW. Tylko w samych Chinach oddano instalacje fotowoltaiczne o mocy 53 GW, co odpowiada 40 proc.wszystkich nowych mocy w energetyce słonecznej. W przypadku energetyki wiatrowej ta moc była niższa bo ,,tylko” 49 GW, ale w wartościach procentowych stanowiło to ponad połowę wszystkich instalacji przyłączonych do sieci.

Znalazło to również odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia w branży OZE. Na koniec 2021 roku blisko 2/3 wszystkich miejsc pracy w sektorze zlokalizowanych było w Azji, z czego aż 42 proc. w Chinach – ok. 5,37 mln, co czyni je światowym liderem pod tym względem. Dla porównania to o 700 tys. więcej niż łączne zatrudnienie we wszystkich państwach Unii Europejskiej (1,242 mln), Brazylii (1,272 mln), Stanach Zjednoczonych (0,923 mln), Indie (0,863 mln) oraz cała Afryka (0,307 mln).

Chiny biją na głowę konkurencję we wszystkich sektorach OZE, począwszy od fotowoltaki, po energetykę wiatrową, hydroenergetykę i biogaz, za wyjątkiem biopaliw płynnych, gdzie są daleko za czołówką.

W skali globu najwięcej miejsc pracy powstało w sektorze energetyki słonecznej. Na koniec 2021 roku pracowało w nim 4,3 mln osób wobec blisko 4 mln w 2020 roku. Tylko ta branża odpowiada za jedną trzecią wszystkich miejsc pracy w odnawialnych źródłach energii. Na kolejnych miejscach pod względem wielkości zatrudnienia znalazł się sektor biopaliw i energetyki wodnej (po 2,4 mln w każdym) oraz energetyka wiatrowa 1,3 mln.

A jak na tle innych wygląda Polska? Niezbyt imponująco mimo, że w ciągu ostatnich latach widać zdecydowany przyrost mocy zainstalowanej w OZE. W raporcie IRENA Polska została dostrzeżona poprzez dynamicznie rozwijający się sektor fotowoltaiki znajdując się na 7. miejscu wśród 10 krajów o najwyższym poziomie zatrudnienia. Według szacunków Agencji., w naszym kraju w branży PV jest zatrudnionych 57 600 osób (praca na cały etat). To najwięcej w Europie. Dla porównania w przypadku Niemiec zatrudnionych było 51 300 osób, Hiszpanii - 31 500, Holandii - 20 100, Ukrainy - 17 800, Francji - 17 600 i Włoch - 15 000.

Biorąc pod uwagę wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej należy spodziewać się dalszego, dynamicznego powstawania nowych instalacji OZE.  Jak wynika z prognoz IRENA liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialne może w perspektywie 2030 roku wzrosnąć z obecnych 12,7 mln do 17,4 mln w 2030 roku. W przypadku intensyfikacji działań na rzecz realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego, zatrudnienie w branży będzie mogło mieć nawet do 38,2 mln.

Źródło danych: IEA, IRENA