Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Elastyczność systemową możemy uzyskać dzięki magazynom energii

Po wielu latach prosperity Polska może pochwalić się mocą zainstalowaną OZE na poziomie ok. 25 GW. Transformacja energetyczna wymaga jednak podejścia systemowego. Nadmiarową energię Polska musi magazynować oraz wykorzystywać w momentach wysokiego zapotrzebowania. Kluczem są magazyny energii, o których powinni już teraz myśleć inwestorzy OZE, ale też operatorzy systemów.

Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w elastycznym systemie elektroenergetycznym z wielu powodów. Po pierwsze - regulują stosunek popytu i podaży energii elektrycznej. Magazyny energii pozwalają na przechowywanie energii w momencie, gdy podaż przekracza popyt, a następnie uwolnienie jej, gdy popyt przewyższa podaż. Dzięki temu pomagają one regulować system w dobie zmienności produkcji i zużycia energii, co przyczynia się do stabilności systemu elektroenergetycznego. Technologia ta pomaga łagodzić szczytowe obciążenia sieci, zapobiegając przeciążeniom i zakłóceniom.

Magazyny energii pozwalają na sprawniejszą integrację źródeł OZE, które są zależne od zmieniających się warunków atmosferycznych. Gromadzenie nadmiarowej energii następuje w okresach, gdy produkcja jest wysoka, a popyt niski, a następnie wykorzystanie jej wtedy, gdy produkcja jest niższa lub popyt wzrasta. Dzięki temu można zwiększyć udział OZE w całkowitym miksie energetycznym, jednocześnie zachowując stabilność i niezawodność dostaw energii.

Magazyny energii pełnią również ważną rolę w systemach awaryjnych, stanowiąc swojego rodzaju backup lub zapasowe źródło energii. W przypadku awarii, gdy dostępność energii jest ograniczona, magazyny mogą dostarczyć energię niezbędną do podtrzymania ważnych usług, takich jak służby medyczne, centra danych czy systemy bezpieczeństwa. Mogą również pełnić rolę zasilania awaryjnego w sytuacjach nagłych, takich jak burze, trzęsienia ziemi czy inne zdarzenia kryzysowe.

Magazyny energii umożliwiają optymalne zarządzanie kosztami i efektywnością systemu elektroenergetycznego. Mogą przechowywać energię w okresach niższego popytu i niższych cen energii, a następnie uwalniać ją w czasach wyższego popytu i wyższych cen. To pozwala na wykorzystanie energii w bardziej efektywny sposób, co przekłada się na minimalizację kosztów.

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do elastycznego i zrównoważonego systemu elektroenergetycznego. Magazyny energii pomagają zwiększyć niezawodność i stabilność dostaw energii, integrując źródła odnawialne, minimalizując wpływ fluktuacji w produkcji i popycie, a tak że umożliwiając optymalne zarządzanie kosztami i efektywnością.

Rynek w Polsce dopiero się rodzi

Tak, w Polsce istnieją już magazyny energii, chociaż ich liczba i skala rozwoju są obecnie niższe w porównaniu do niektórych innych krajów (np. Niemiec). Magazyny energii w Polsce mogą przyjmować różne formy i technologie, takie jak magazyny elektrochemiczne (np. baterie) czy magazyny ciepła. Coraz częściej mówi się o potrzebie instalacji tzw. sezonowych magazynó wenergii, którymi mogą być elektrolizery. W zakresie elastyczności systemowej najbardziej sprawdzają się magazyny typu SATA (ang. Storage As Transmission Asset). Jest to urządzenie gromadzące energię podłączone do systemu przesyłowego tylko na jego użytek.

Od czerwca br. na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) widnieje wykaz magazynów energii planowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Eksperci wskazują, że o realnych możliwościach ich realizacji przekonamy się podczas certyfikacji do rynku mocy. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować rozwój magazynów energii, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i w projektach badawczo-rozwojowych. Jednak wciąż istnieje wiele możliwości dalszego rozwoju i implementacji magazynów energii, aby zwiększyć elastyczność i efektywność systemu elektroenergetycznego w kraju. OZE.pl od wielu lat zachęca inwestorów OZE do łączenia projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych z magazynami energii, wspierając wdrażanie projektów hybrydowych.